Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Πέρασμα από Εσμεράλδα

Πρέπει να έχουμε
τα μάτια μας ανοιχτά
Θα μας ζητηθεί προορισμός,
 Και διεύθυνση.
Μα μέσα στην οχλοβοή,
Ποιος θα θυμάται
τις αντιξοότητες της νιότης του
Και τον δυσεπίλυτο ήχο
του χρόνου τα μεσάνυχτα.
Γι’αυτό
 από τώρα πρέπει να ασκηθούμε
στην παρατήρηση του ορίζοντα
Και στην επαχθή διέλευση
όλων των αναβολών.


Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου