Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ


 


 

Πάντα ἂνθρωπον ἐκ ψυχῆς ἀγαπητέον`ἐπὶ τῶ Θεῶ δὲ μόνω τὴν ἐλπίδα θετέον`καὶ ἐξ ὃλης ἰσχύος αὐτόν θεραπευτέον.Ἐφ’ὃσον γὰρ αὐτός ἡμᾶς συντηρεῖ,οἳ τε φίλοι πάντες ἡμᾶς περιέπουσι`καὶ οἱ ἐχθροὶ πάντες  πρὸς ἡμᾶς ἀδυνατοῦσιν`ἐπάν  δὲ αὐτός ἡμᾶς ἐγκαταλίπη,οἳ τε φίλοι πάντες ἡμᾶς ἀποστρέφονται καὶ οἱ ἐχθροί πάντες καθ’ἡμῶν ἰσχύουσι.           (ΜΑΞΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ,ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ,ΤΕΤΕΡΤΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΑ,95)


Νὰ ἀγαπᾶμε ὃλους τοὺς ἀνθρώπους μὲ τἠν ψυχή μας,ἀλλά νὰ ἐναποθέτουμε τὴν ἐλπίδα μας μόνο στὸν Θεό καὶ νὰ τὸν ὑπηρετήσουμε πάσει δυνάμει.Ὃσο μᾶς κρατάει Ἐκεῖνος,ὃλοι οἱ φίλοι μᾶς ἀγκαλιάζουν καὶ οἱ ἐχθροί μας ὃλοι δὲν ἒχουν δύναμη.Ἂν,ὃμως,ὁ Θεός μᾶς ἐγκαταλείψη,οἱ φίλοι  μᾶς γυρίζουν τὴν πλάτη καὶ οἱ ἐχθροί μας δυναμώνουν.

 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ NTINA ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΞΥΠΝΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ,ΑΡΜΟΣ,2012

 

Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022

ΝΥΧΤΑ

Γυρίζω ηττημένος

στο πλευρό του ύπνου ένα βαθούλωμα

και ένα κάψιμο

απ'την πυρκαιά στο στήθος

μαραίνομαι διαρκώς

και εξακολουθητικά
 

Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ


 

Ἀδελφοί,βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἒστε ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης,κατά τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων,κατά τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου  καὶ οὐ κατὰ Χριστόν,

Πρός Κολασσαεῖς ἐπιστολῆς Παύλου,β’8

Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021

ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ

 

Τὸ κακόν,οὒτε ἐν φὺσει ἐστίν,

οὒτε μὴν φύσει τὶς ἐστι κακός.

Κακόν γὰρ τι ὁ Θεός οὐκ ἐποίησεν.

Ὃτε δὲ  ἐν τῆ ἐπιθυμία τῆς καρδίας εἰς εἶδος τις φέρει τὸ οὐκ ὂν ἐν οὐσία,

τότε ἂρχεται εἶναι ,ὃπερ ἂν ὁ τοῦτο ποιῶν  ἐθέλει

  ΑΓΙΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΦΩΤΙΚΗΣ

Τό κακό δεν είναι φυσικό καί κανείς δεν είναι κακός εκ φύσεως,γιατί ο Θεός δεν δημιούργησε τίποτα κακό.Ὀταν κάποιος με την επιθυμία του δώσει μορφή στο κατ'ουσίαν ανύπαρκτο ,τότε αρχίζει να υπάρχει το κακό και γίνεται ό,τι θέλει αυτός που το πράττει.

(ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΞΥΠΝΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ,ΔΙΑΛΕΧΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ ΑΠ'ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥΣΕΣ)


 


 

 

ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

    Πάντα ἂνθρωπον ἐκ ψυχῆς ἀγαπητέον`ἐπὶ τῶ Θεῶ δὲ μόνω τὴν ἐλπίδα θετέον`καὶ ἐξ ὃλης ἰσχύος αὐτόν θεραπευτέον.Ἐφ’ὃσον γὰρ αὐτός ἡμᾶς συν...